7 tháng năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,54% so với cùng kỳ năm trước

So với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7.2022 tăng 3,14%. Bình quân 7 tháng năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,54%.

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết mới