Apple vạch ra chiến lược mới về công nghệ y tế

Apple đã công bố bản chiến lược về công nghệ y tế trong một bản báo cáo mới nhằm hướng tới một sức khỏe tốt hơn cho người dùng.

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết mới