Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo ngày 8.8

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 1.098,776 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 40,36%, Ethereum chiếm 18,86% thị phần.

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết mới