Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo ngày 9.8

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 1.123,842 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 40,49%, Ethereum chiếm 19,23% thị phần.

Nguồn: https://laodong.vn/tien-te-dau-tu/cap-nhat-gia-bitcoin-va-nhung-ma-tien-ao-ngay-98-1078721.ldo

Vietnamsales (tổng hợp và biên tập; nguồn hình internet)

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết mới