Đặc sản quà tặng

 DẦU CÁ RANEE  DẦU CÁ RANEE
52,000₫
 GẠO ST25  GẠO ST25
200,000₫

GẠO ST25

200,000₫

 RONG NHO OKINAWA  RONG NHO OKINAWA
160,000₫
 SÂM NGỌC LINH  SÂM NGỌC LINH
1,000,000₫

SÂM NGỌC LINH

1,000,000₫

 TRÀ ĐEN CẦU ĐẤT FARM BAO THIẾC  TRÀ ĐEN CẦU ĐẤT FARM BAO THIẾC
140,000₫
 YẾN SÀO KHÁNH HÒA  YẾN SÀO KHÁNH HÒA
19,250,000₫