Điều chỉnh mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 25/7

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã có Công văn số 2588/BHXH-QLT gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố thông báo mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/7/2022.

Mức đóng tăng theo nội dung Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động với mức điều chỉnh tăng 6%.

Theo hướng dẫn, người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào, thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó; đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó. Đơn vị hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

Thời gian để các đơn vị điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 25/7/2022. Quá thời hạn mà các đơn vị chưa có đề nghị điều chỉnh mức lương theo lương tối thiểu vùng, cơ quan Bảo hiểm xã hội tạm thời điều chỉnh mức lương đóng bằng mức lương tối thiểu vùng mới đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất cho đến khi đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh theo yêu cầu.

Tại Hà Nội, các doanh nghiệp áp dụng mức lương tối thiểu theo vùng I và vùng II từ 1/7/2022, mức lương tối thiểu vùng I tăng 260.000 đồng, từ 4,42 triệu đồng/tháng lên 4,68 triệu đồng/tháng; vùng II tăng 240.000 đồng, từ 3,92 triệu đồng/tháng lên 4,16 triệu đồng/tháng.

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết mới