Du lịch nông thôn gắn với OCOP, mục tiêu kép mang lợi ích lâu dài

 Phát triển du lịch nông thôn gắn với chương trình OCOP nhằm phát huy hiệu quả giá trị bản địa, góp phần khai thác tiềm năng về du lịch tại khu vực nông thôn theo hướng bền vững.

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết mới