Giá xăng có quay đầu về 21.000 đồng trong kỳ điều chỉnh ngày 11.8?

Mặc dù trong kỳ điều chỉnh tới (ngày 11.8), nhiều doanh nghiệp dự báo giá xăng sẽ giảm mạnh, song, chưa thể về mức 21.000 đồng như kỳ vọng.

Trong kỳ điều hành gần nhất vào ngày 1.8, nhà điều hành đã giảm giá xăng trong nước lần thứ 4 liên tiếp. Theo đó, trong kỳ điều hành này, giá xăng E5RON92 giảm 444 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 462 đồng/lít; dầu  diesel  0.05S giảm 950 đồng/lít; dầu hỏa giảm 713 đồng/lít; chỉ duy nhất dầu mazut giữ nguyên mức giá so với điều chỉnh kỳ trước (21.7).

Như vậy giá xăng trong nước đã có 4 kỳ điều chỉnh giảm liên tiếp. So với cuối tháng 6, mỗi lít RON 95-III rẻ hơn khoảng 7.279 đồng/lít; E5 RON 92 hạ 6.680 đồng/lít; dầu diesel giảm 6.110 đồng/lít.

Hiện giá bán xăng dầu trong nước ở thời điểm hiện tại là:

– Xăng E5RON92: không cao hơn 24.629 đồng/lít

– Xăng RON95-III: không cao hơn 25.608 đồng/lít

– Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 23.908 đồng/lít

– Dầu hỏa: không cao hơn 24.533 đồng/lít

– Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.548 đồng/kgb

Nguồn: https://laodong.vn/kinh-doanh/gia-xang-co-quay-dau-ve-21000-dong-trong-ky-dieu-chinh-ngay-118-1078724.ldo

Vietnamsales (tổng hợp và biên tập; nguồn hình internet)

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết mới