OCOP tạo không gian phát triển kinh tế cho khu vực nông thôn

OCOP tiếp tục được xác định là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần hợp tác của các chủ thể và cộng đồng để phát triển sản phẩm nông thôn, gắn với mục tiêu tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân…


Hiện nay, cả nước đã có 8.478 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.
Hiện nay, cả nước đã có 8.478 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

Ngày 9/9/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm- OCOP” và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

CẢ NƯỚC ĐÃ CÓ GẦN 8.500 SẢN PHẨM OCOP ĐẠT 3-5 SAO

Ông Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, cho biết sau hơn 4 năm triển khai Chương trình OCOP đã có sự lan tỏa mạnh mẽ, được các địa phương thực hiện đồng bộ và mang lại hiệu quả cao. Đến nay, cả nước đã có 8.478 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó 65,4% sản phẩm 3 sao, 33,4% sản phẩm 4 sao, 1% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 0,2% sản phẩm 5 sao.

Điểm cầu hội nghị tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điểm cầu hội nghị tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chương trình OCOP tác động tích cực, đậm nét đến phát triển kinh tế nông thôn, góp phần khơi dậy tiềm năng đất đai, sản vật, lợi thế so sánh, đặc biệt là các giá trị văn hóa vùng miền để hình thành các sản phẩm tích hợp “đa giá trị”.

“Cả nước đã có hơn 4.351 chủ thể OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó có 38,3% là hợp tác xã, 26,1% là doanh nghiệp, 33,3% là cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh, còn lại là tổ hợp tác có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên”.

Ông Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương.

Ở nhiều địa phương đã quy hoạch được các vùng nguyên liệu đặc sản, phát triển các ngành nghề nông thôn, hình thành nhiều sản phẩm OCOP gắn với vai trò như một “đại sứ” chuyển tải những câu chuyện sản phẩm mang tính nhân văn của vùng, miền. Qua đó, thúc đẩy hướng đi về phát triển sinh kế ở những vùng khó khăn và các nhóm yếu thế như: đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ.

Đặc biệt, thông qua Chương trình, nhiều địa phương đã chủ động phát triển nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn và điểm du lịch. Cả nước hiện có 65 sản phẩm OCOP được đánh giá và công nhận thuộc nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch.

Trên cơ sở những kết quả đạt được của Chương trình OCOP; căn cứ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 và Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 sẽ tập trung triển khai một cách linh hoạt, phù hợp theo hướng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP gắn với vùng nguyên liệu địa phương. Trong đó, tập trung phát triển các đặc sản, sản phẩm truyền thống, phát huy giá trị văn hóa, hình thành sản phẩm tích hợp đa giá trị gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất, giá trị văn hóa địa phương, đặc biệt là sản phẩm các làng nghề, nghề truyền thống, dịch vụ du lịch nông thôn.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển sản phẩm chế biến, chế biến sâu gắn với vùng nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, tập huấn, chú trọng các kỹ năng về tổ chức sản xuất; quản trị; đổi mới, sáng tạo về sản phẩm; quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; kỹ năng về thiết kế bao bì, ghi nhãn và mẫu mã sản phẩm; sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị; tiếp thị và phát triển thị trường.

Gian hàng của HTX Cà Phê Bích Thao, Sơn La đạt OCOP 5 sao.
Gian hàng của HTX Cà Phê Bích Thao, Sơn La đạt OCOP 5 sao.

Đối với Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, đề ra 5 nhiệm vụ chính là: Nâng cấp, đầu tư phát triển điểm du lịch nông thôn gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phát triển sản phẩm du lịch nông thôn mang đặc trưng vùng, miền; phát triển nguồn nhân lực du lịch nông thôn có chất lượng; truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch nông thôn; xây dựng và triển khai các mô hình thí điểm về phát triển du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững.

NÔNG THÔN PHẢI LÀ NƠI ĐỂ QUAY VỀ

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn nhằm tạo ra không gian phát triển kinh tế cho khu vực nông thôn và nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng hiệu quả và thực chất hơn.

“Mục tiêu đặt ra là đến hết giai đoạn, cả nước không chỉ có bao nhiêu xã nông thôn mới hay xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu mà chúng ta còn tự hào là có bao nhiêu di sản nông thôn được hình thành, bảo tồn, phát triển và mời gọi du khách đến để giới thiệu, quảng bá về những di sản ấy”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Chia sẻ câu chuyện về người Nhật khi trồng rau sạch họ cũng nhấn mạnh rằng đây là cuộc cách mạng.

“Thực tế nói cuộc cách mạng xây dựng nông thôn mới không quá, bởi người Nhật khi trồng rau sạch họ cũng nói đó là cuộc cách mạng, huống chi chúng ta tạo dựng nông thôn mới đầy nhựa sống, là nơi đáng sống, là nơi để quay về. Nếu như đô thị là nơi so sánh đẳng cấp văn minh của một dân tộc này với dân tộc khác, thì nông thôn mới chính là nơi so sánh bản sắc của một dân tộc này với dân tộc khác. Giá trị xây dựng nông thôn mới không chỉ dừng ở câu chuyện chúng ta đã làm mà còn đưa vào nhiều giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước ”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát biểu tại hội nghị.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát biểu tại hội nghị.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, phát triển du lịch nông thôn không chỉ vì lợi ích kinh tế mà còn là trách nhiệm, niềm tự hào quê hương, xứ sở. Du lịch cộng đồng, nông nghiệp nông thôn mang lại cho du khách những trải nghiệm về cuộc sống địa phương. Các cộng đồng địa phương tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch, thu được các lợi ích kinh tế xã hội và chịu trách nhiệm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường, văn hóa địa phương.

Bộ trưởng cho rằng sản phẩm OCOP, du lịch nông thôn còn nhiều dư địa phát triển. Các địa phương cần thay đổi tư duy, đầu tư hơn trong xây dựng sản phẩm đặc trưng để tạo ra sự khác biệt nhằm nâng cao giá trị sản phẩm; đầu tư cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng, kiến tạo thiết chế xã hội nông thôn; phát triển không gian kinh tế nông nghiệp nông thôn; phát triển thị trường cho sản phẩm OCOP, dịch vụ du lịch nông nghiệp nông thôn…

Bộ trưởng cũng lưu ý, việc triển khai các chương trình cần linh hoạt, phù hợp với từng địa địa phương theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của từng nơi, từng vùng. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo dấu ấn phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Nhân dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao quyết định công nhận sản phẩm OCOP được xếp hạng 5 sao quốc gia cho 20 sản phẩm của 12 chủ thể thuộc 11 tỉnh/thành phố.

HTX Chè Hảo Đạt Tân Cương, Thái Nguyên nhận Chứng nhận OCOP 5 sao.
HTX Chè Hảo Đạt Tân Cương, Thái Nguyên nhận Chứng nhận OCOP 5 sao.

Nguồn: https://vneconomy.vn/ocop-tao-khong-gian-phat-trien-kinh-te-cho-khu-vuc-nong-thon.htm

Vietnamsales (tổng hợp)

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết mới