TỔ CHỨC HỖ TRỢ VÀ BẢO TRỢ

 

CÁC ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VÀ BẢO TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA
LIÊN MINH NGƯỜI VIỆT BÁN HÀNG TOÀN CẦU - VIETNAM SALES

 

 

 

 

TỔ CHỨC TRONG NƯỚC

 

 

Description: A blue and yellow logo

Description automatically generated with low confidence

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VCCI - DOANH NHÂN TÀI BA QUỐC GIA HƯNG THỊNH - DOANH NHÂN VIỆT NAM – NGƯỜI LÍNH THỜI BÌNH

TRUNG ƯƠNG HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM

 

 

Description: Text

Description automatically generated with medium confidence

TRUNG ƯƠNG HỘI MARKETING VIỆT NAM

 

Description: A red and white logo

Description automatically generated with medium confidence

TRUNG ƯƠNG HIỆP HỘI XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM