Thông điệp của Ngày Du lịch Thế giới 27/9/2022: Tư duy lại về du lịch

Thông điệp do Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đưa ra năm 2022 là mọi thành phần của ngành du lịch, bao gồm UNWTO, các chính phủ, người lao động, khách du lịch… cùng suy ngẫm, tư duy lại cách thức, phương thức làm du lịch…


Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết mới