Vẫn còn mập mờ trong việc mua bán trái phiếu doanh nghiệp

Không công bố thông tin, hoặc lách luật mua bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN)… vẫn là những vấn đề còn tồn tại của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp bất động sản.

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết mới