[VIETNAMSALES] ĐIỂM TIN NGÀY 07/06/2023 – Hơn 9.000 tấn vải thiều tươi được xuất khẩu qua cửa khẩu Kim Thành

Từ đầu vụ tới nay, đã có hơn 9.000 tấn vải thiều tươi của Bắc Giang và Hải Dương được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành.

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết mới