[VIETNAMSALES] ĐIỂM TIN NGÀY 31/07/2023 – Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng của năm 2023

7 tháng của năm 2023, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 52,4 tỷ USD.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 7 tháng năm 2023, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 52,4 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 58,6 tỷ USD./.

Theo (TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết mới