Xuất khẩu lạc quan, xuất siêu đạt 764 triệu USD trong 7 tháng đầu năm

Trong 7 tháng năm 2022, Việt Nam xuất siêu 764 triệu USD. Riêng tháng bảy ước tính xuất siêu 21 triệu USD.

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết mới