Xuất khẩu năm 2022 có thể đạt 368 tỷ USD

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng cao với tổng kim ngạch đạt hơn 371,3 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu (XK) hàng hóa tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 186 tỷ USD.

Các doanh nghiệp trong nước khôi phục sản xuất, kinh doanh, nối lại chuỗi cung ứng trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm có 29 mặt hàng đạt kim ngạch XK trên 1 tỷ USD, tăng 4 mặt hàng so với cùng kỳ, chiếm 91,2% tổng kim ngạch XK. Đồng thời, các doanh nghiệp khai thác tốt các cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt các FTA thế hệ mới để thúc đẩy XK.

Kim ngạch XNK quý I đạt gần 180 tỷ USD. Ảnh minh họa.
Kim ngạch XNK quý I đạt gần 180 tỷ USD. Ảnh minh họa.

Trên cơ sở này, Bộ Công Thương dự báo, kim ngạch XK hàng hóa cả năm 2022 ước đạt khoảng 368 tỷ USD, tăng khoảng 9,46% so với năm 2021, vượt mục tiêu Chính phủ giao (khoảng 8%) và vượt mục tiêu Kế hoạch đề ra của Bộ Công Thương (8,1%); nhập khẩu đạt khoảng 367 tỷ USD. Về cán cân thương mại, dự kiến năm 2022 xuất siêu khoảng 1 tỷ USD, đạt mục tiêu kế hoạch.

Nguồn: https://baomoi.com/xuat-khau-nam-2022-co-the-dat-368-ty-usd/c/43524647.epi

Vietnamsales (tổng hợp và biên tập; nguồn hình internet)

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết mới