Mang ngan giống cho người nghèo ở biên giới Việt – Lào

Dịch COVID-19 “càn quét” qua các bản làng của người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô ở dọc biên giới Việt – Lào dù không gây nhiều mất mát về người, nhưng sạch tưng… tài sản. Là bởi, biên giới đóng cửa khiến giao thương đình trệ, các rẫy chuối, nương lúa của người dân bên mình hợp tác với người dân Lào canh tác phải bỏ dở, khiến bản làng xơ xác. Nhìn cảnh con lợn trong chuồng, con gà ở góc vườn vắng bóng ở các bản làng nơi chúng tôi đi qua, khiến ai cũng day dứt với câu hỏi: Làm gì để giúp đỡ bà con?. Thế rồi, chúng tôi tự bỏ tiền túi, ngửa tay đi xin đồng nghiệp, các Mạnh Thường Quân mua ngan giống để tặng, rồi hướng dẫn cách chăn nuôi cho bà con…

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết mới