[VIETNAMSALES] ĐIỂM TIN NGÀY 17/08/2023 – Sâm Ngọc Linh lần đầu tiên được Kon Tum cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý

Có 2 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho 12.200 sản phẩm sâm củ từ 6 năm tuổi trở lên.

Sáng ngày 16/8, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum tổ chức trao Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ cho 2 công ty trên địa bàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên tỉnh Kon Tum cấp giấy chứng nhận này đối với sản phẩm sâm củ Ngọc Linh.

Theo đó, Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum được Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho 10.000 sâm củ trên 10 năm tuổi.

Địa điểm trồng sâm Ngọc Linh của Công ty này tại lô 3, khoảnh 2, tiểu khu 220 thuộc xã Măng Ri huyện Tu Mơ Rông. Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum được quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ. Hội Dược liệu tỉnh Kon Tum phát hành, quản lý, cấp tem cho công ty theo số lượng sâm củ được khai thác.

Đối với Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum trao Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho 2.200 sản phẩm sâm củ trên 6 năm tuổi. Địa điểm trồng sâm Ngọc Linh tại lô 17b, khoảnh 5, tiểu khu 227 thôn Mo Za xã Ngọc Lây huyện Tu Mơ Rông.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đề nghị 2 công ty được cấp Giấy chứng nhận phải gắn tem chỉ dẫn địa lý lên sản phẩm sâm củ Ngọc Linh; lập sổ theo dõi; việc khai thác sâm củ phải có ngày tháng, số lượng khai thác, mục đích khai thác để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra việc sử dụng chỉ dẫn địa lý cũng như tem chỉ dẫn địa lý; các sản phẩm chế biến từ sâm củ, công ty phải làm hồ sơ nộp Sở Y tế để xin cấp chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Đến nay tỉnh Kon Tum đã phát triển được trên 1.700 ha sâm Ngọc Linh tại địa bàn 2 huyện Tu Mơ Rông và Đăk Glei.

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết mới